ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС НА 13.07.2015Г./16.07.2015/ В ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

Дата на публикуване на обявата: 02-07-2015

Обект №1

Документация за участие    |    

Документация за провеждане на открит конкурс на 26.06.2015г./29.06.2015/ в ТП ДГС Ивайловград за поддръжка на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване на обявата: 15-06-2015

Обект №1

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ИВАЙЛОВГРАД" НА 26.05.2015 ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 27-05-2015

Заповед за класиране на обекти №1533 , №1534, №1535, №1536 и №1537.

Документация за участие    |