ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

РЕЗУЛТАТИ ОТ НОВ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРОВЕДЕН НА 20.04.2015 /23.04.2015/ Г. В ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

Дата на публикуване на обявата: 23-04-2015

ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ ЗА ОБЕКТ №1529

Документация за участие    |    

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 20.04.2015г. /23.04.2015 г./ за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване на обявата: 09-04-2015

Документация за Обект №:1529

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ СЕЧ, ИЗВОЗ, СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ИВАЙЛОВГРАД" НА 30.03.2015 ГОД.

Дата на публикуване на обявата: 03-04-2015

Заповед за прекратяване за обекти №1519 и №1526

Документация за участие    |