ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс за предоставяне на услугите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти на територията на ТП "ДГС Ивайловград" на 15.12.2014 год.

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

Заповед за класиране на обект №1524

Документация за участие    |    

Резултати от проведен открит конкурс за предоставяне на услугите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти на територията на ТП "ДГС Ивайловград" на 15.12.2014 год.

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

Заповед за прекратяване на обект №1526

Документация за участие    |    

Резултати от проведен открит конкурс за предоставяне на услугите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти на територията на ТП "ДГС Ивайловград" на 11.12.2014 год.

Дата на публикуване на обявата: 15-12-2014

Заповеди за класиране на обекти №1516; №1527; №1517 и №1525

Документация за участие    |