ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРОВЕДЕН НА 10.09.2014 г. В ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

Дата на публикуване на обявата: 16-09-2014

ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЕКТ №1426

Документация за участие    |    

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 10.09.2014г. /12.09.2014г./ за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване на обявата: 29-08-2014

Документация за Обект №:1426

Документация за участие    |    

Резултати от проведен открит конкурс за предоставяне на услугите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обекти на територията на ТП "ДГС Ивайловград" на 18.07.2014 год.

Дата на публикуване на обявата: 22-07-2014

Заповед прекратяване за обект 1426

Документация за участие    |