ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Резултат от проведен търг с тайно наддаване на 18.11.2014 г. /21.11.2014 г./ на територията на ТП ДГС Ивайловград за продажба на прогнозни количества дървесина

Дата на публикуване на обявата: 22-11-2014

Заповеди за класиране на обекти №1502-1; №1517-1; №1524-1; №1525-1 и №1527-1

Документация за участие    |    

Резултат от проведен търг с тайно наддаване на 18.11.2014 г. /21.11.2014 г./ на територията на ТП ДГС Ивайловград за продажба на прогнозни количества дървесина

Дата на публикуване на обявата: 22-11-2014

Заповеди за класиране на обекти №1505-1; №1509-1; 1516-1; и №1530-1

Документация за участие    |    

Резултат от проведен търг с тайно наддаване на 18.11.2014 г. /21.11.2014 г./ на територията на ТП ДГС Ивайловград за продажба на прогнозни количества дървесина

Дата на публикуване на обявата: 22-11-2014

Заповеди за класиране на обекти №1501-1; №1503-1; 1504-1; и №1520-1

Документация за участие    |