ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Документация за провеждане на открит конкурс на 10.02.2016г. в ТП ДГС Свиленград - добив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Свиленград , ТП ДЛС Тополовград , ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване на обявата: 12-01-2016

обекти № 4.1, № 4.2 , № 4.3

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРОВЕДЕН НА 10.12.2015 Г. В ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2015

ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

Документация за участие    |    

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНА ДЪРВЕСИНА , ПРОВЕДЕН НА 10.12.2015 Г. В ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2015

ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

Документация за участие    |