ДГС Ивайловград

Контакти :

Ивайловград
п.к. 6570
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14;
тел.:03661-60-20
факс:03661-80-22;
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс за предоставяне на услугите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обекти на територията на ТП "ДГС Ивайловград" на 18.07.2014 год.

Дата на публикуване на обявата: 22-07-2014

Заповед прекратяване за обект 1426

Документация за участие    |    

Резултат от проведен търг с тайно наддаване на 18.07.2014 г. на територията на ТП ДГС Ивайловград за продажба на прогнозни количества дървесина

Дата на публикуване на обявата: 22-07-2014

Заповед прекратяване за обект 1426-1

Документация за участие    |    

Резултати от проведен открит конкурс за предоставяне на услугите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обекти на територията на ТП "ДГС Ивайловград" на 15.07.2014 год.

Дата на публикуване на обявата: 18-07-2014

Заповеди за класиране на обекти № 1417;№ 1418 и № 1425

Документация за участие    |