Новини

Списък на насажденията с медоносна растителност от територията на ТП "ДГС Ивайловград"

До заинтересовани лица, които отглеждат пчелни семейства.
Уважаеми дами и господа,
Приложено Ви представяме списък на насажденията с медоносна растителност в територията на ТП "ДГС Ивайловград", за сведение и съобразяване с намерения за разполагане на пчелни семейства.
В списъка са посочени насажденията по горски отдели и по землища на населените места.
При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с инж. Любомир Янев - зам.-директор на ТП "ДГС Ивайловград" на място в сградата на ТП.

Още новини...