Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6233 ДГС Ивайловград 08.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 252 куб.м. 0 куб.м. 252 куб.м.
здб;
2235 Процедури за добив на дървесина 10,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с № 2235, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград Виж пълна информация
6220 ДГС Ивайловград 26.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 994 куб.м. 0 куб.м. 994 куб.м.
бл;здб;гбр;цр;
2226 за МФ Процедури за добив на дървесина 35,784.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с №№ 2226, за МТ в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград Виж пълна информация
6219 ДГС Ивайловград 26.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 158 куб.м. 15 куб.м. 184 куб.м. 965 куб.м. 0 куб.м. 1293 куб.м.
бл;здб;кгбр;мждр;чб;
2214; Процедури за добив на дървесина 46,692.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с №№ 2214, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград Виж пълна информация
6206 ДГС Ивайловград 14.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 158 куб.м. 15 куб.м. 176 куб.м. 1959 куб.м. 0 куб.м. 2287 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;гбр;чб;
2214;2226;2235; Процедури за добив на дървесина 71,937.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с №№ 2214, 2226, 2235, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград Виж пълна информация
6060 ДГС Ивайловград 30.03.2022 2220-3;2222-3;2224-3;2227-3;2228-3;2229-3;2234-3; Процедури за добив на дървесина 49,902.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене транспорт и разтоварване на дърва за огрев от временни складове на обекти 2220-3;2222-3;2224-3;2227-3;2228-3;2229-3;2234-3; от територията на ТП ДГС Ивайловград, до населени места в община Ивайловград. Виж пълна информация
6005 ДГС Ивайловград 11.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 584 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 1058 куб.м. 0 куб.м. 1781 куб.м.
чб, бб, бл, здб,
2201, 2202, 2203 Процедури за добив на дървесина 56,841.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с №№ 2201, 2202, 2203, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград Виж пълна информация
5994 ДГС Ивайловград 07.03.2022 Обект № 2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,078.91 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейността "Попълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 2020-Т, от териториалния обхват на ТП „ДГС Ивайловград“: Виж пълна информация
5950 ДГС Ивайловград 25.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м.
бл;
2222; Процедури за добив на дървесина 4,712.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2222; Виж пълна информация
5949 ДГС Ивайловград 24.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 4 куб.м. 1 куб.м. 52 куб.м. 2753 куб.м. 0 куб.м. 2810 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;чб;
2220;2224;2227;2228;2229;2234 Процедури за добив на дървесина 86,646.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2220;2224;2227;2228;2229;2234 Виж пълна информация
5919 ДГС Ивайловград 02.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 160 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 8048 куб.м. 0 куб.м. 8262 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;ак;гбр;
2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233; Продажба на стояща дървесина на корен 406,891.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2022 год.
обекти: 2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233;
Виж пълна информация
5892 ДГС Ивайловград 30.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
250 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 363 куб.м.
чб;
2205-1 Процедури за продажба на дървесина 37,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2022г. обекти: 2205-1; Виж пълна информация
5849 ДГС Ивайловград 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 3126 куб.м. 0 куб.м. 3176 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;мклн;
2220;2221;2223;2225; Процедури за добив на дървесина 95,744.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2220;2221;2223;2225; Виж пълна информация
5848 ДГС Ивайловград 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1855 куб.м. 0 куб.м. 1905 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;мклн;
2220-1;2221-1;2223-1;2225-1; Процедури за продажба на дървесина 179,006.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2022г. обекти: 2220-1;2221-1;2223-1;2225-1; Виж пълна информация
5845 ДГС Ивайловград 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 34 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 3331 куб.м. 0 куб.м. 3374 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;бк;
2214;2216;2217; Продажба на стояща дървесина на корен 164,946.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2022 год.
обекти: 2214;2216;2217;
Виж пълна информация
5835 ДГС Ивайловград 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1640 куб.м. 0 куб.м. 1663 куб.м.
бл;здб;лп;цр;кгбр;гбр;
2209 МТ;2210 МТ; Процедури за добив на дървесина 53,216.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2209 МТ;2210 МТ; Виж пълна информация
5760 ДГС Ивайловград 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
250 куб.м. 1413 куб.м. 228 куб.м. 1063 куб.м. 193 куб.м. 0 куб.м. 3147 куб.м.
чб;здб;
2205;2206;2207;2208; Процедури за добив на дървесина 102,519.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2205;2206;2207;2208; Виж пълна информация
5757 ДГС Ивайловград 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 441 куб.м. 32 куб.м. 141 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 673 куб.м.
чб;бл;
2201 МТ;2202 МТ;2203 МТ;2204 МТ; Процедури за добив на дървесина 21,956.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2201 МТ;2202 МТ;2203 МТ;2204 МТ; Виж пълна информация
5698 ДГС Ивайловград 23.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
кдб;
2132; Процедури за добив на дървесина 7,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2132; Виж пълна информация
5654 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 192 куб.м.
ак.
2131; Процедури за добив на дървесина 4,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2131; Виж пълна информация
5653 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 549 куб.м. 0 куб.м. 576 куб.м.
ак.
2130; Продажба на стояща дървесина на корен 23,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти: 2130;
Виж пълна информация