Процедури

Процедура № 1005 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 09.05.2017
Втора дата
Начална цена 87,638.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград"

Данни за дървесината

Обект/и № 1717 , 1728 и 1729
Дървесен вид бл. здб. кдб
Едра 13 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2255 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2296 куб.м.