Процедури

Процедура № 1116 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 15.06.2017
Втора дата
Начална цена 4,361.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” от Обект № 1713-1 на 15.06.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1713-1
Дървесен вид здб
Едра 49 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 49 куб.м.