Процедури

Процедура № 1275 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 08.08.2017
Втора дата
Начална цена 374,447.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1704-1,1706-1,1708-1,1709-1,1710-1,1712-1,1713-11,1716-1,1718-1,1719-1,1725-1,1612-1
Дървесен вид здб,бл
Едра 147 куб.м.
Средна 358 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5566 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6071 куб.м.