Процедури

Процедура № 1291 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 22.08.2017
Втора дата
Начална цена 193,737.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 22.08.2017 год.- ЛСФ 2017год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1701-1,1714-1,1716-1,1726-1,1732-1,1733-1,1734-1 и 1741-1
Дървесен вид здб,бл
Едра 24 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3081 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3165 куб.м.