Процедури

Процедура № 1298 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 24.08.2017
Втора дата
Начална цена 145,805.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград-

Данни за дървесината

Обект/и № 1701,1714,1716,1726,1732,1733,1734,1741
Дървесен вид здб,бл,цр,бк
Едра 24 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 6248 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6332 куб.м.