Процедури

Процедура № 1530 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 16.11.2017
Втора дата
Начална цена 33,952.49 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 1726 и 1732
Дървесен вид здб,бл,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1469 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1472 куб.м.