Процедури

Процедура № 1696 на ДГС Ивайловград

Процедура № 1696 на ДГС Ивайловград от 20.12.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 20.12.2017
Втора дата
Начална цена 215,682.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 20.12.2017 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1828-1,1829-1,1831-1,1832-1,1833-1
Дървесен вид чб,бб
Едра 0 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4458 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 347 куб.м.
Всичко 4868 куб.м.