Процедури

Процедура № 1705 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 21.12.2017
Втора дата
Начална цена 226,747.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 1802,1805,1808,1809,1810,1816,1818,1819 и 1820
Дървесен вид здб,бл
Едра 44 куб.м.
Средна 348 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 8655 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 9048 куб.м.