Процедури

Процедура № 1716 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 28.12.2017
Втора дата
Начална цена 33,770.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 28.12.2017 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1815
Дървесен вид топола I-214
Едра 329 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 288 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 75 куб.м.
Всичко 739 куб.м.