Процедури

Процедура № 1830 на ДГС Ивайловград

Процедура № 1830 на ДГС Ивайловград от 07.03.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 07.03.2018
Втора дата
Начална цена 760,178.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Дългосрочни договори
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково

Данни за дървесината

Обект/и № 1801 Д
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.