Процедури

Процедура № 185 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.08.2016
Втора дата 23.08.2016
Начална цена 2,520.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Ремонт и строителство на ГАП
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура открит конкурс за възлагане на дейностите : направа на временни горски пътища в ГТ за усвояване на дървесината ат ГТ - държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.