Процедури

Процедура № 187 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.08.2016
Втора дата 23.08.2016
Начална цена 3,564.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Поддръжка на лесокултурни прегради за защита на ГТ от пожари и опазване на дървесината от ГТ-държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 2
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.