Процедури

Процедура № 2013 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 24.04.2018
Втора дата
Начална цена 287,845.33 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 1801,1804,1811,1813,1814,1817,1821,1822,1823,1824,1825 и 1837.
Дървесен вид здб,бл,цр,бк,кгбр.
Едра 41 куб.м.
Средна 364 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 11049 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 11454 куб.м.