Процедури

Процедура № 2039 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 08.05.2018
Втора дата
Начална цена 760,178.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Дългосрочни договори
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с ЯВНО наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП

Данни за дървесината

Обект/и № 1801 Д
Дървесен вид бк,дб,др
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.