Процедури

Процедура № 212 на ДГС Ивайловград

Процедура № 212 на ДГС Ивайловград от 29.08.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 29.08.2016
Втора дата
Начална цена 49,075.07 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договяряне за възлагане на поръчка по обособени позиции
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.