Процедури

Процедура № 214 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 30.08.2016
Втора дата 02.09.2016
Начална цена 11,885.85 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1616,, в ТП ДГС "Ивайловград".

Данни за дървесината

Обект/и № 1616
Дървесен вид здб,цр,кгбр,мжд
Едра 2 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 512 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 515 куб.м.