Процедури

Процедура № 2205 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 03.07.2018
Втора дата
Начална цена 245,871.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 03.07.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1804-1,1811-1,1814-1,1817-1,1823-1,1824-1 и 1837-1 .
Дървесен вид здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
Едра 11 куб.м.
Средна 334 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3482 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3827 куб.м.