Процедури

Процедура № 2250 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 18.07.2018
Втора дата
Начална цена 27,250.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 1836-3 и № 1743-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“

Данни за дървесината

Обект/и № 1836-3 и 1743-3
Дървесен вид бб,чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 491 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 491 куб.м.