Процедури

Процедура № 2287 на ДГС Ивайловград

Процедура № 2287 на ДГС Ивайловград от 08.08.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 08.08.2018
Втора дата
Начална цена 27,250.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 1836-3 и № 1743-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“ - повторна процедура

Данни за дървесината

Обект/и № 1836-3 и 1743-3
Дървесен вид бб,чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 491 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 491 куб.м.