Процедури

Процедура № 2349 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 31.08.2018
Втора дата
Начална цена 40,960.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 1821 и 1822
Дървесен вид здб,бл,цр,бк
Едра 21 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1603 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1632 куб.м.