Процедури

Процедура № 2352 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 31.08.2018
Втора дата
Начална цена 104,989.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 31.08.2018 год.- ЛСФ 2018год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1821-1 и 1822-1
Дървесен вид здб,бл,цр.гбр
Едра 21 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1603 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1632 куб.м.