Процедури

Процедура № 2410 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 27.09.2018
Втора дата
Начална цена 11,743.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 27.09.2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1825
Дървесен вид кдб,бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 466 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 466 куб.м.