Процедури

Процедура № 2426 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 04.10.2018
Втора дата
Начална цена 18,841.65 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 04.10.2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1845
Дървесен вид здб,бл,цр,гбр
Едра 4 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 693 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 751 куб.м.