Процедури

Процедура № 2720 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 25.01.2019
Втора дата
Начална цена 551,216.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 25.01.2019 год.- ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1820-1,1908-1,1909-1,1910-1, 1913-1,1914-1,1915-1,1918-1,1919-1, 1920-1,1922-1, 1923-1, 1924-1
Дървесен вид здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
Едра 85 куб.м.
Средна 107 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 7772 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 7964 куб.м.