Процедури

Процедура № 2744 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 30.01.2019
Втора дата
Начална цена 371,605.92 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 30.01.2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1908,1909,1910,1913,1914,1915,1918,1919,1920,1922,1923,1924
Дървесен вид здб,бл,цр,бк,гбр.
Едра 84 куб.м.
Средна 103 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 14870 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 15057 куб.м.