Процедури

Процедура № 280 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 26.09.2016
Втора дата 30.09.2016
Начална цена 7,801.88 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид благун
Едра 0 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 328 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 338 куб.м.