Процедури

Процедура № 2855 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 06.03.2019
Втора дата
Начална цена 119,826.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 06.03.2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1902,1903,1904 и 1905
Дървесен вид бб,чб
Едра 124 куб.м.
Средна 561 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 3726 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4438 куб.м.