Процедури

Процедура № 2867 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 12.03.2019
Втора дата
Начална цена 64,303.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 12.03.2019 год.- ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1801-1 и 1918-1
Дървесен вид здб,бл
Едра 17 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 887 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 927 куб.м.