Процедури

Процедура № 2868 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 12.03.2019
Втора дата
Начална цена 142,725.34 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 12.03.2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1801,1816,1821,1822,1918,1922
Дървесен вид здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
Едра 60 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5659 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5805 куб.м.