Процедури

Процедура № 311 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 10.10.2016
Втора дата 13.10.2016
Начална цена 537.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Ремонт и строителство на ГАП
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Ремонт на горски автомобилни пътища 4-та степен за защита на ГТ от пожари и усвояане на дървесината от ГТ-държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.