Процедури

Процедура № 316 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 11.10.2016
Втора дата 14.10.2016
Начална цена 13,576.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 1668
Дървесен вид благун
Едра 8 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 567 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 591 куб.м.