Процедури

Процедура № 3268 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 23.07.2019
Втора дата
Начална цена 107,081.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 23.07.2019 год.- ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1907-1;1911-1;1912-1;
Дървесен вид здб;бл;кгбр;мжд;цр;
Едра 2 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1501 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1551 куб.м.