Процедури

Процедура № 3304 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 08.08.2019
Втора дата
Начална цена 95,287.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 08.08.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Санитарни сечи.

Данни за дървесината

Обект/и № 1930;1931;
Дървесен вид бб;чб;3дб;бл;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3861 куб.м.
За огрев 61 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3922 куб.м.