Процедури

Процедура № 3396 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 17.09.2019
Втора дата
Начална цена 45,747.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 17.09.2019 год.- ЛСФ 2019 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1912-1
Дървесен вид бл;цр;
Едра 0 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 642 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 663 куб.м.