Процедури

Процедура № 3397 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 17.09.2019
Втора дата
Начална цена 54,543.38 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 17.09.2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1912
Дървесен вид бл;цр;
Едра 0 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2189 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2210 куб.м.