Процедури

Процедура № 3618 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 20.12.2019
Втора дата
Начална цена 649,341.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Дългосрочни договори
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с ЯВНО наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2001 Д
Дървесен вид бб, чб, бк др
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 13574 куб.м.