Процедури

Процедура № 3705 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 80,996.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 19.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2014;2024;
Дървесен вид бб;чб;бл;здб;кдб;
Едра 40 куб.м.
Средна 666 куб.м.
Дребна 99 куб.м.
Технологична 1128 куб.м.
За огрев 413 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2346 куб.м.