Процедури

Процедура № 3706 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 210,073.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 19.12.2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2005;2010;2011;2012;2013;2020;2022;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;мжд;цр;кдб;гбр;
Едра 29 куб.м.
Средна 132 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 8202 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8363 куб.м.