Процедури

Процедура № 3708 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.12.2019
Втора дата
Начална цена 173,951.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 19.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2005-1;2010-1;2011-1;2012.-1;2013-1;2020-1;2022-1;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;мжд;цр;кдб;гбр;
Едра 29 куб.м.
Средна 122 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2357 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2508 куб.м.