Процедури

Процедура № 3794 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 17.01.2020
Втора дата
Начална цена 14,866.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 17.01.2020 год.- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2011-1
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;
Едра 1 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 214 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 215 куб.м.