Процедури

Процедура № 3796 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 17.01.2020
Втора дата
Начална цена 108,379.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004-1; 2008-1; 2009-1; 2019-1;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;
Едра 55 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1431 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1546 куб.м.