Процедури

Процедура № 3798 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 17.01.2020
Втора дата
Начална цена 84,238.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001-Д
Дървесен вид бб;чб; бл;
Едра 263 куб.м.
Средна 1149 куб.м.
Дребна 101 куб.м.
Технологична 720 куб.м.
За огрев 129 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2362 куб.м.