Процедури

Процедура № 3949 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 02.03.2020
Втора дата
Начална цена 10,178.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 2001
Дървесен вид здб;бк;
Едра 7 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 382 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 407 куб.м.