Процедури

Процедура № 3990 на ДГС Ивайловград

Процедура № 3990 на ДГС Ивайловград от 12.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 12.03.2020
Втора дата
Начална цена 119,112.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004-1; 2008-1; 2009-1; 2011-1; 2019-1;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;
Едра 54 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1591 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1702 куб.м.