Процедури

Процедура № 3993 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 12.03.2020
Втора дата
Начална цена 15,384.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид бб;чб;бл;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 478 куб.м.
За огрев 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 480 куб.м.