Процедури

Процедура № 4239 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 05.06.2020
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС “

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.