Процедури

Процедура № 4265 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 22.05.2020
Втора дата
Начална цена 126,388.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2003-1; 2004-1; 2008-1; 2009-1; 2015-1; 2019-1;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр
Едра 124 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1578 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1776 куб.м.